Riglyne vir onderwysers van gehoorgestremde kinders in hoofstroomonderwys

Glanspuntartikels

 • Erken die kind se unieke gestremdheid. Jy stel die voorbeeld in die klassituasie en jou reaksies sal waarskynlik soortgelyke reaksies van die portuurgroep ontlok. Die gehoorgestremde kind benodig empatie, nie simpatie nie, en aldus moet hy/sy nie enigsins anders behandel word wat dissipline betref nie. Bepaal egter eers of hy/sy die opdrag korrek verstaan of gehoor het voordat daar gestraf word.
 • Die gehoorgestremde kind is in staat om aan alle aktiwiteite deel te neem, insluitende sportaktiwiteite.
 • Onthou om altyd natuurlik en duidelik te praat. Indien oordrewe mondbewegings, uiters vinnige of stadige tempo van praat of uiters harde stemtoon gebruik word, mag die leerling dit moeilik vind om te verstaan. 
 • Maak seker dat jou lippe duidelik sigbaar is. Kyk na die klas, nie die swartbord nie, wanneer jy praat.
 • Maak seker dat liplees altyd moontlik is. Wees dus versigting om nie kougom te kou of te eet terwyl jy met die leerders praat nie.
 • Wees bewus dat die leerder waarskynlik nie sal kan liplees of ten volle hoor tydens ’n film/skyfievertoning nie. Gebruik film met byskrifte of voorsien inligting (transkripsie) voor die tyd.
 • Wanneer jy met die leerling praat, noem eers sy/haar naam en identifiseer die onderwerp wat gedek gaan word.
 • Vra soms vir ander leerders of hulle gehoor of verstaan het, eerder as om altyd op die gehoorgestremde kind te fokus.
 • Wees bewus van moontlike misverstande – vermy idiome, sarkasme en sleng (indien jy sleng gebruik, verduidelik dit aan hulle).
 • Vestig ’n makkerstelsel – soos ’n klaskamerhelper of amptelike aantekenaar.
 • Onthou om altyd ’n herkenbare oorgang te doen wanneer daar na ’n nuwe onderwerp aanbeweeg word.
 • Oorweeg dit om ’n skriftelike afskrif van die dag of week se take vir alle leerders uit te deel, of om take op die bord neer te skryf.
 • Moedig die kind aan om te vra wanneer hy/sy nie verstaan nie of nie behoorlik kon hoor nie.

 

KLASKAMERWENKE

 

Plasing in die klaskamer

 

Plaas die leerder vir optimale luister en visuele aanduiding in die klaskamer. Ideaalgesproke sal dit met die leerder se rug na die venster wees, een derde van die kamer se afstand vanaf die onderwyser, nie in die voorste ry regstreeks voor die onderwyser nie.

 

Maak seker dat die klaskamer nie helder ligte het wat regstreeks in die kind se gesig skyn nie. Agterbeligting is ideaal.

 

GEHOORTOESTELLE

 

Die gehoortoestel “genees” nie die gestremdheid nie. Dit versterk alleenlik klank.

 

Let asseblief daarop dal alle omgewingsgeluide deur die gehoortoestel versterk word. Probeer dus om die geraasvlak in die klaskamer laag te hou.

 

Versoek in-diens instruksie om te leer hoe om jou leerder se gehoortoestel na te gaan; hou ekstra batterye byderhand.

 

Voorsien ’n geleentheid vir die leerder om inligting met die klas te deel oor die gehoortoestel en/of FM-stelsel en hoe dit werk.

 

Onthou dat “aktiewe” luister inspannend is. Die kind word dus gouer moeg.

 

Hou in gedagte dat wanneer ’n gehoorgestremde kind ’n verkoue het, word gehoor selfs nog meer verswak.

 

Wanneer die kind aan swem deelneem, verwyder die gehoortoestel en berg dit in ’n veilige plek.

 

Die kind moet elke dag sy/haar gehoortoestel dra. Indien dit nie werk nie, stel die ouers onmiddellik in kennis om die oudioloog te laat weet. Indien die probleem nie opgelos word nie, skakel die Carel du Toit Sentrum.

 

DIE ABC VAN GEHOORTOESTELLE IN DIE KLASKAMER

 

Die gehoortoestelle word gemerk –

ROOI vir die regteroor en BLOU vir die linkeroor.

 

Moet jou nie oor die knoppies op die gehoortoestel bekommer nie – deur hulle te druk sal nie die verstellings verander nie.

 

Hou altyd ekstra batterye byderhand – vra ouers / versorger.

 

Hou die gehoortoestel toe in jou hand en luister of dit ’n fluitgeluid maak – indien dit nie fluit nie, kyk of dit nie geblok is nie en/of verander die battery.

 

Indien die gehoortoestel dood/stil bly – kontak asseblief die ouers en die kind se Oudiologiesentrum, want dit moet onmiddellik herstel word.

 

Die Carel du Toit Sentrum wil volgehoue ondersteuning aanbied vir ons kinders die hoofstroomonderwys.

 

Indien u enige probleme of vrae het, skakel ons so spoedig moontlik by 021-938 5303